ПАМЕТ ЗА АПОСТОЛА

Национална научна конференция, посветена на 100 години от създаването на Народния комитет „Васил Левски“ и 90 години от възстановяването на родната къща на Апостола

23 ноември 2023 г.

11.00 – 11.15 ч.
Откриване

11.15 – 12.30 ч.
Ръководи: проф. Пламен Митев
д-р Милена Тодоракова, историк
100 години от създаването на Народния комитет „Васил Левски”

Надежда Петрова, НМ „Васил Левски“ – Карлово
За Георги Станев като секретар на Народния комитет „Васил Левски”

проф. Вера Бонева, УНИБИТ
Памет за Апостола в архива на Иван Унджиев в Българската академия на науките

Дора Чаушева, НМ „Васил Левски“ – Карлово
Нови документи за историята на Ученолюбиво дружество „Васил Левски” – Карлово през периода 1898 – 1901 г.

Даяна Комбова, НМ „Васил Левски“ – Карлово
Архивни материали от фонда на Национален музей „Васил Левски” за обществените комитети в Карлово, създадени за възстановяване на родната къща на Апостола и отпразнуването на 100-годишнината от неговото рождение

12.30 – 12.45 ч.
Дискусия

12.45 – 13.30 ч.
Почивка – обяд

13.30 – 14.30 ч.
Ръководи: проф. Вера Бонева
проф. Пламен Митев, СУ „Св. Климент Охридски“
Данаил Попов и „истинния наш светец Васил Левски” (игри и капани на паметта)

Кета Мирчева, историк
Реч на проф. Иван Шишманов във връзка с откриването на паметника на Апостола в Карлово

гл. ас. Дженгиз Йолджу, Университет „29 май“ – Истанбул
Документи за Васил Левски в Османския архив в Истанбул – известно и неизвестно

проф. Орлин Събев, ИБЦТ
Паметниците на Васил Левски в София и Карлово в светлината на османски документи

доц. Алека Стрезова, ИИИ при БАН
„Реакцията на османските дипломати по мемоара на ТБЦК от 1867 г.“ (По документи от Османския архив в Истанбул)

14.30 – 14.45 ч.
Дискусия

14.45 – 15.00 ч.
Представяне на изложбата „Места на памет (1873 – 1933)“ на БАН

15.00 – 15.15 ч.
Кафе-пауза

15.15 – 16.45 ч.
Ръководи: проф. Орлин Събев
Виктор Комбов, историк
Неизвестното за една от най-известните снимки на Васил Левски

Мария Деанова, ИМ – Карлово
Животописни бележки за Георги Петров – народен учител и секретар на комитета „Васил Левски“ за издигане на паметника на Апостола в Карлово

д-р Чавдар Ангелов, НПМ „Шипка – Бузлуджа“ – Казанлък
Отбелязването на стогодишнината от смъртта на Васил Левски в Казанлък и региона

д-р Петко Георгиев, НБ „Иван Вазов“ – Пловдив
Визуални материали за Васил Левски в Пловдивската народна библиотека

Румяна Донева, РИМ – Пловдив
Дейността на Георги Данчов – Зографина в Пловдивското поборническо опълченско дружедство и съхраняване паметта за Левски

д-р Ангел Златков, ИБЦТ
Образът на Васил Левски – вдъхновение в борбата за освобождение на Македония и Одринско

16.45 – 17.00 ч.
Дискусия

24 ноември 2023 г.

9.15 – 9.45 ч.
„ПАМЕТ ЗА АПОСТОЛА“ – с участието на ученици от СУ „В. Левски“ – гр. Карлово

9.45 – 11.00 ч.
Ръководи: проф. Вера Бонева
Данка Георгиева, ДА – Бургас
Паметта за Васил Левски съхранена в ДА-Бургас

Деница Рахнева, НПМ „Шипка – Бузлуджа“ – Казанлък
Места на почит към паметта на Левски в Казанлък

Денис Иванов, ПУ „П. Хилендарски“
Иван Драсов и първите прояви на паметта за Васил Левски

Теодор Тончев, РИМ – Ловеч
Отново за мястото и ролята на д-р Параскев Иванов Стоянов за съхраняването на паметта за Васил Левски и делото му в неговата „столица”

доц. Светла Атанасова, РИМ – В. Търново
Памет за Апостола: Духовните връзки на Мерсия Макдермот с Търновския край

11.00 – 11.15 ч.
Дискусия

11.45 – 13.00 ч.
Ръководи: Дора Чаушева
Елеонора Авджиева, МНХЗПИ – Троян
Паметта за Васил Левски в Троянския край

доц. Маргарита Златарева, юрист
За историята на Карловското дружество „Васил Левски“ в София според архивни материали

д-р Иван Иванов, историк
За мемориалния комплекс „Кръстопът на Апостолите” в м. Гълъбец

д-р Димитър Петров, РИМ – Плевен
Национален поход „По стъпките на Апостола” и неговият създател Васил Копчев – съвременник с възрожденски плам

13.00 – 13.30 ч.
Дискусия и закриване

Категория: Актуално