Излезе от печат „По стъпките на Апостола“ – първи пътеводител, в който се показват местата на паметта, свързани с живота и организаторската дейност на Васил Левски в страната и чужбина.

Не е възможно цялата памет за културни пространства, свързани с името на Левски в толкова много селища, да се събере на едно място. С този пътеводител искаме да покажем онези места, за които има достатъчно категорични данни в исторически документи и спомени, че Васил Левски е бил там – един, два или повече пъти. Да се посетят запазените тайни къщи, църкви и манастири, училища и читалища, дюкяни и ханове, където е пребивавал Апостола. Да се видят в музеите негови вещи, оръжия, документи.

Намерихме за естествено началото на това пътуване по стъпките на Апостола да започне от родното Карлово и от родния му дом. Той е само отправната точка към всички онези селища, които пазят спомена за Левски. Проучените и подбраните от екипа паметни места, където Левски е пребивавал, са показани в два раздела – Южна и Северна България. В тях последователно от запад на изток следват административните области, а във всяка от тях селища и места, където са запазени архитектурни и исторически забележителности, свързани с дейността на Апостола и комитетите на Вътрешната революционна организация (ВРО). Най-много са те в районите, които Левски най-често е посещавал, където е най-гъстата комитетска мрежа: в Южна България в областите София, Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Сливен, Хасково, а в Северна България – района на Предбалкана в областите Ловеч, Габрово, Велико Търново, а също и Плевен. Столицата на революционната организация Ловеч и София – мястото, където Апостола се изправя пред специалната следствена комисия и приема своята присъда, са с особено значение в житейската съдба и апостолската дейност на на Васил Левски. Затова и те са представени по-подробно. В немалко селища има изградени паметници на Апостола, но за съжаление не са съхранени автентичните свидетелства за неговото присъствие там.

В пътеводителя са включени и исторически обекни в съседни страни, където Левски е пребивавал в различни периоди от живота си. Най-дълго и в най-много селища е бил в Румъния. Първата страна, която посещава, е Сърбия – още през 1862 г. Най-малко информация има за посещенията на Апостола в османската столица Истанбул.

Надяваме се пътеводителят да е полезен и с туристическите маршрути, които предлагаме – селищни, регионални, национални и планински. С тях правим опит да дадем интересни идеи за еднодневни и многодневни екскурзии и походи, които са подходящи за всички възрасти.

Този пътеводител е резултат от труда на екип от Национален музей, „Васил Левски“ в партньорство с РИМ – Ловеч, също и с БТПП, със съдействието на всички музеи, които предоставиха информация и снимков материал за съхранените паметни места в техните селища и региони, на многото наши съдейственици от комитети „Васил Левски“ в цялата страна, на организаторите на националния поход „По стъпките на Левски“, с традиционното вече творческото и организационно съпричастие на Издателство „Златен змей“ и неговия управител Христо Ковачев към наши проекти и не на последно място – с научната редакция и съдействие на проф. Пламен Митев.

Един такъв пътеводител не може да включи всички кътчета от нашата страна, а и извън нея, до които Апостола е стигнал в своите обиколки – от една страна поради ограничения обем, от друга – поради това, че често историята и митологията се преплитат. За авторите е изключително важно информацията, която се предлага, да е максимално коректна и исторически аргументирана. Тя винаги може да бъде и допълнена, и коригирана при следващо издание, ако е направен пропуск или допусната грешка, при толкова обемния материал в документи и спомени.

Категория: Актуално