I клас – теми и помощни материали

„АЗ УЧА В МУЗЕЙ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” - I КЛАС

Тема 1 „Народните будители и Васил Левски”

Целта е да запознае децата с различните методи на преподаване в миналото и развитието на просветното дело в България, включително и учителстването на Левски в с. Войнягово.  Занятието е свързано и с народните будители и затова се провежда през месеците октомври и ноември.

Тема 2 „Васил Левски - Апостола на свободата”

Целта е децата да получат първоначална представа за личността на Апостола като наш национален герой и най-важните моменти от живота му. Занятието включва разказ, подходяща презентация и подреждане на тематични пъзели от децата, разделени на отбори. Всеки отбор има и задача да обясни какво е изобразено на неговия пъзел. Чрез този игрови елемент се затвърждават знанията, придобити по време на урока. Провежда се през месец февруари.

Тема 3  „От вълна до конец”

Целта е чрез запознаване с обичаите за пролетните празници Лазаровден и Цветница, с обработката на вълна и традициите в Карлово в производството на гайтани, децата да получат представа и за основния поминък на бащата на Васил Левски Иван Кунчев и цялото семейство. Занятието се провежда през пролетните месеци април и май.

Онлайн работни листове за първи клас:
Първи вариант
Втори вариант

За разпечатване:
Първи вариант:

Втори вариант: