VI клас – теми и помощни материали

АЗ УЧА В МУЗЕЙ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” - VI КЛАС

Тема 1  „Урок в музея“

Има за цел да припомни на учениците от шести клас основни познания за музейната институция и правила при посещение в музей. Получават нова информация за професиите и  длъжностите на музейните специалисти, техните задължения, как се наричат предметите изложени в музея, как се съхраняват и защо са толкова ценни. Занятието се провежда през месец ноември.

Тема 2 „Семейството на Васил Левски“

Целта е да разшири познанията на учениците за родителите, братята и сестрите на Васил Левски и по какъв начин семейната среда повлиява при изграждането на неговата личност. Информацията добиват от работни листове, след което трябва да попълнят специална  таблица за членовете на семейството. Учениците имат задача сами да опишат личността на Васил Левски, използвайки спомени на негови съвременници, предоставени им по време на занятието. Обобщаващата задача е да открият сходствата и различията между Васил Левски и членовете на неговото семейство, използвайки попълнената вече таблица и описанието на Апостола. Занятието се провежда през месеците февруари – март.

Тема 3 „Васил Левски и Вътрешната революционна организация“

Основната цел е учениците да обогатяват своите знания за създаването на комитетската организация и нейното развитие. Преговорът на наученото се осъществява чрез видеоматериал за живота на Апостола, обхващащ периода от участието на Васил Левски в Първа българска легия до първата му обиколка из българските земи през 1868 г., след което имат задача да отговрят на зададени писмено въпроси.  Новата информация е за структурите на революционната организация и техните функции, която учениците трябва да извлекат от нейния основен документ - “Нареда на работниците за освобождението на българският народ”.  Важен акцент в занятието са причините за провала на създадената от Апостола комитетска мрежа и каква е неговата съдба. Провежда се през месец април.