II клас – теми и помощни материали

АЗ УЧА В МУЗЕЙ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” - II КЛАС

Тема 1 „Урок в музея”

Целта е децата да се запознаят с музея като институция, с работата на екскурзоводите и правилата, които трябва да се спазват при посещение в музеи. За да могат да разберат работата на екскурзоводите и почувстват колко емоционална е тя, второкласниците участват в играта „Музеен детектив” - по фрагмент от интериора трябва да открият съответната стая от родната къща на Апостола, след което да представят пред класа нейното предназначение. Занятието се провежда през месеците октомври и ноември.

Тема 2  „Снимки и родословно дърво на Апостола“

Целта е децата да се запознаят по-подробно със семейната среда на Васил Левски и да изградят визуална представа за образа на Апостола. Включва интересен разказ за развитието на фотографията, представяне на запазените снимки на Васил Левски, изработване на родословно дървоЗанятието се провежда през месец февруари.

Тема 3  „Дякон Игнатий поема по нов път“

Целта е да се запознаят децата с младежките години на Васил Левски чрез паметните места, свързани с тях, в родния му град и да разберат предпоставките, които водят до решението му да се включи в Първата българска легия. Темата се разглежда в две занятия, провеждани през месеците април и май.

I-во занятие - Учениците, заедно с екскурзовод от музея правят обиколка в старинната част на град Карлово, като разглеждат важни места, свързани с живота на Васил Левски – къщата на Райно Попович, църквата „Света Богородица”, местността Алтън чаир, където Апостола отрязва косите си и параклиса „Всех святих болгарских”, част от Национален музей „Васил Левски”, в който се съхраняват кичури от нея.

II-ро занятие – Практическо занятие за затвърждаване на новите знания, чрез изпълнение на занимателни задачи от работните тетрадки.

Онлайн работен лист за втори клас:
Работен лист

За разпечатване: