От печат излезе четвъртата книга от поредицата на Национален музей „Васил Левски“ – „Нови документи и изследвания“. Изданието включва материалите от научната конференция „Памет за Апостола“, проведена в музея на 23-24 ноември 2023 г. и посветена на 100-годишнината от създаването на Народния комитет „Васил Левски“ в София през 1923 г. и на 90 години от възстановяването на родната къща на Дякона през 1933 г.

В сборника са поместени 24 доклада, разглеждащи историческата памет за Апостола от първите години след смъртта му до наши дни. Представят се нови факти и документи, съхранени в архиви, музеи и библиотеки в България и в Османския архив в Истанбул.

Изданието е финансирано от Министерство на културата.

Категория: Актуално