Одобрен е проектът на музея за издаване на сборник с материали от нея. Ще получим финансиране по тема 2 на конкурсната сесия на Министерството на културата „Дейности по представяне на движимото културно наследство в музеите и художествените галерии“. Надяваме се изданието „ПАМЕТ ЗА АПОСТОЛА“ да е готово до 18 февруари 2024 г.

Очакваме всички участници да изпратят своите текстове в срок.

Категория: Актуално