Преди 154 години в началото на ноември Любен Каравелов започва издаването на в. „Свобода“. Целта на изданието е „…да защитава българските интереси и да показва на българският народ път, по който трябва той да върви, за да може по-лесно да достигне до своето нравствено съвършенство и до своята политическа независимост“.

Освен политически статии в „Свобода“ се публикуват кореспонденции от България, Бесарабия, Сърбия, Австрия, Босна, Далмация и други; повести и разкази от българския живот; статистически сведения; критика и библиография; исторически статии и др. Постепенно около редакцията на вестника се обособява нова политическа група, дала началото на Българския революционен централен комитет. На 13 февруари 1871 г. в брой 7 е публикувана дописка на Апостола. Тя е придружена със следната бележка на Любен Каравелов:

„Тази дописка, която по неизвестни нам причини пристигна твърде късно до нас, е писана от едно лице, към което ние имаме пълно доверие: първо, защото ние познаваме това лице като честен, трудолюбив и деятелен човек и второ, той в продължение на две-три години е обикалял България и е имал време да опознае народа и неговия дух. Следователно ние се радваме, че можем да украсим вестника с тая дописка.“

Категория: Актуално