Сборникът включва текстовете на участниците в националната конференция „Васил Левски и освободителното дело в Македония“, проведена в Разлог на 6-7 април 2023 г. В отделен раздел са публикувани разработките на студентите, участвали в семинара „Памет за Апостола“, който се състоя в Карлово в Национален музей „Васил Левски“ през м. април тази година. Възстановена е и рубриката „Рецензии, отзиви, книгопис“, в която са представени някои от последните издания за Васил Левски, Георги Раковски, Пейо Яворов. Сборникът е реализиран от Издателство „Златен змей“.

Както издаването на том 18, така и научните форуми, материалите от които са включени в него, са част от Националната програма за отбелязване на 150 години от гибелта на Васил Левски и са финансирани от Министерството на културата.

Категория: Актуално