На тържеството в музея проф. Орлин Събев от Института по балканистика към БАН получи наградата на Фондация „Васил Левски“ за 2023 г. – специалист по османистика, изследовател на Апостола, автор на шест книги и над сто статии на български, турски и английски език по различни теми в областта на османското образование, печатната култура и социалната история. В последните няколко години той е ангажиран активно с издирване, превод и анализ на редица документи от Османския архив, свързани с Левски, Раковски и други дейци и събития от Българското възраждане. Участва в редица национални научни конференции, няколко от тях в Карлово, както и в съставителството на няколко сборника с публикувани нови документи и изследвания в този период от българската история и най-вече свързани с личността на Апостола.

Носител на наградата на карловския комитет „Васил Левски“ е Мариана Манчева – директор на СУ „Васил Левски“ – Карлово. За нейното всеотдайно служене в училището храм на духа на Апостола в родния му град – едно от най-добрите училища в страната, в което пристъпват поколения деца, за да излязат и поемат своя път в живота отговорни, почтени, мислещи, търсещи, успешни млади хора. За вълнуващите спектакли на патронния празник на Гимназията в деня на памет за Васил Левски, оставящи незаличими следи в съзнанието на карловци и гостите на града.

Честити награди и пожелания за нови успехи!

Категория: Актуално, Събития