150 ГОДИНИ ОТ ГИБЕЛТА НА АПОСТОЛА

НОВ ЮБИЛЕЕН ВЕСТНИК И ПОРЕДЕН ТОМ ОТ ПОРЕДИЦАТА „НОВИ ДОКУМЕНТИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ“ 

Излязоха от печат нов брой на в. „Апостолът“ и т. 3 от поредицата „Нови документи и изследвания“, посветени на 150 години от гибелта на Апостола и 85 години от създаването на музея на Васил Левски в Карлово.

Новият сборник „Васил Левски, българските възрожденци и техните музеи“ включва материалите от националната конференция, посветена на 85 години от създдаването на музея на Васил Левски в Карлово, в двете основни теми – „Нови документи и нови изследвания за български възрожденци и техните музеи“ и „Движимите културни ценности в образователните програми на къщи музеи на български възрожденци“, проведена на 18-19 ноември 2022 г.

В новия юбилеен вестник са застъпени текстове, свързани с рождената година на Левски, за Левски като учител и пребиваването му в Цариград, нови османски документи за издирването на Левски в Пловдивско, включително и в Карлово през декември 1872 г., за четата на Димитър (Петър) Топалов Войняговеца, за семейството на Ганю Маджереца, за приписаната на Апостола фраза „Дела трябват, а не думи“, за дейността на музея.

Категория: Актуално