Конференцията бе организирана от Института за исторически изследвания при Българската академия на науките и Софийския университет “Св. Климент Охридски” и се състоя в СУ. В нея участваха едни от най-изтъкнатите познавачи на живота и революционната дейност на Васил Левски.

По време на конференцията беше направен обзор на отркритие през последните 5 години десетки документи, даващи нова информация за Васил Левски и Вътрешната революционна организация. Освен това проф. Орлин Събев представи няколко архивни материали, които все още не са влезли в научно обръщение, но пък хвърлят светлина върху неизвестни факти около разследването срещу Дякона и неговите сподвижници, както и за отношението на Османската империя към почитането на паметта на Апостола в българските земи след Освобождението.

Категория: Актуално