Конференция, посветена на 150 г. от Първото общо събрание на БРЦК и 150 г. от смъртта на Ангел Кънчев, с научен ръководител проф. д-р Пламен Митев – преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, се проведе в гр. Русе на 28-29 април тази година. Съорганизатори на научния форум бяха Национален музей „Васил Левски“ – Карлово, Фондация „Васил Левски”, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Съюз на учените – клон Русе. Проектът е на Фондация “Васил Левски”, финансиран от Министерството на културата, по който библиотеката е партньор. Ще бъде издаден сборник с материалите на всички участници, а фото-документална изложба, представена първо в Русе, а по-късно и в Ловеч, Карлово и други селища ще разкаже за тези събития на посетителите в библиотеката и музеите.

Програмата на конференцията можете да видите тук.

Категория: Актуално