Международна пътуваща конференция
„ЖИВОПИСНА БЪЛГАРИЯ. БЪЛГАРСКИ ЛИТЕРАТУРНИ МАРШРУТИ“

в Национален музей „Васил Левски“

Конференцията се посвещава на 100 години от смъртта на Иван Вазов и на 60-годишнината на ПУ „Паисий Хилендарски“

Тя се провежда в 7 последователни дни в 6 града в България. На 25 септември участниците бяха в Карлово. Посетиха Национален музей „Васил Левски“ и проведоха своето заседание в камерната зала на НЧ „Васил Левски“. Няколко екипа представиха своите литературни и художествени маршрути чрез текстове на Иван Вазов, д-р Иван Богоров, Емилиян Станев и други български автори, а също и чрез текстове на чужденци за България. От Карлово маршрутът на студенти и преподаватели продължава към Пловдив, Казанлък, Ахтопол, Стара Загора и София.

Международната академична програма „Живописна България. Български литературни маршрути II“ се основава на съществуващата и активно работеща система от лекторати, която поддържа българското Министерство на образованието и науката, както и на звената по българистика към чужди университети. Създадени са работни групи в 10 европейски университета: Атина, Варшава, Венеция, Виена, Любляна, Пловдивски университет, Санкт-Петербургский государственный университет; Софийски университет, Страсбург и Хайделберг. Всички ръководители на университетските работни групи са утвърдени учени: български и чужди. В проекта активно работят и български студенти от Софийския университет и от Пловдивския университет. Сред „чуждите“ участници има студенти от български произход, деца на емигранти; има студенти по българистика, които все още не са били нито веднъж в България, има и докторанти, чиято научна проблематика изисква периодично пребиваване в България. Две студентки от Австрия обаче идват в нашия музей за втори път на конференция – Жасмин Дегенхарт и Натали Занднер. И двете вече са участвали в наши проекти, свързани с личността на Васил Левски и имат свои публикации.

Научното ръководство на програмата се осъществява от проф. д.ф.н. Любка Липчева–Пранджева от ПУ „Паисий Хилендарски“ и проф. д-р Благовест Златанов от Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg.

Това е пореден проект, в който музеят е партньор на Пловдивския университет.

Тази интересна инициатива се осъществява с подкрепата на Министерство на образованието и науката, Община Карлово, общини и музеи, в които конференцията продължава своята работа, и е под егидата на вицепрезидента Илияна Йотова.
Категория: Актуално