18 ЮЛИ 2021 Г. – НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
НАГРАДИ НА КОМИТЕТ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ И ФОНДАЦИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ЗА МАРИЯ КОЛЕВА И ДОРА ЧАУШЕВА. ПОСЕЩЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА ПРОФ. ВЕЛИСЛАВ МИНЕКОВ И ЗАМ. МИНИСТЪРА ДОЦ. ПЛАМЕН СЛАВОВ. ЛИТЕРАТУРЕН САЛОН С НОВИ ИЗДАНИЯ ЗА АПОСТОЛА И ИЗЛОЖБА НА СТУДЕНТИ ОТ ПЛОВДИВСКИЯ УНЕВИРСИТЕТ. ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ГРУПА „КАРЛОВОЙС“.

ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ДЕН МУЗЕЯТ БЕШЕ ИЗПЪЛНЕН С ГОСТИ – ДЕЦА, МЛАДЕЖИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ПОХОД „ПО СТЪПКИТЕ НА ЛЕВСКИ“, СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ТУРИСТИ ОТ РАЗЛИ

ЧНИ СЕЛИЩА.

Категория: Събития