Гледайте най-интересното от представянето на книгите „Юридически поглед към процеса на Васил Дякон Левски“ и „Левски пред съда на Портата“.

00:00 – за двете нови книги за Апостола – София Бановска, Общинска библиотека „Д-р Иван Богоров“ – гр. Карлово
03:13 – за книгата „Юридически поглед към процеса на Васил Дякон Левски“ – доц. Маргарита Златарева
05:53 – за сборника „Левски пред съда на Портата“ – проф. Пламен Митев
13:46 – за новооткритите документи за В. Левски и за процеса срещу революционната организация – проф. Пламен Павлов
17:38 – още за сборника „Левски пред съда на Портата“ – Дора Чаушева, директор на Национален музей „Васил Левски“ – гр. Карлово
22:24 – за срещата за Васил Левски, Антон Минев, заместник кмет на Община Карлово

Публикувахте от Национален музей „Васил Левски“ в Понеделник, 22 февруари 2021 г.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДВЕ НОВИ КНИГИ ЗА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДВЕ НОВИ КНИГИ ЗА ВАСИЛ ЛЕВСКИ (16.02.2021 Г.)

Гледайте най-интересното от представянето на книгите „Юридически поглед към процеса на Васил Дякон Левски“ и „Левски пред съда на Портата“.

00:00 – за двете нови книги за Апостола – София Бановска, Общинска библиотека „Д-р Иван Богоров“ – гр. Карлово
03:13 – за книгата „Юридически поглед към процеса на Васил Дякон Левски“ – доц. Маргарита Златарева
05:53 – за сборника „Левски пред съда на Портата“ – проф. Пламен Митев
13:46 – за новооткритите документи за В. Левски и за процеса срещу революционната организация – проф. Пламен Павлов
17:38 – още за сборника „Левски пред съда на Портата“ – Дора Чаушева, директор на Национален музей „Васил Левски“ – гр. Карлово
22:24 – за срещата за Васил Левски, Антон Минев, заместник кмет на Община Карлово

Публикувахте от Национален музей „Васил Левски“ в Понеделник, 22 февруари 2021 г.

Категория: Събития