Излезе от печат новото допълнено и преработено издание на едноименния сборник с османотурски, дипломатически и домашни извори за съдебния процес срещу Апостола и всички заловени комитетски дейци и участници в Арабаконашкия обир.
С нова структура и допълнен с много нови документи – и османотурски, и домашни, сборникът ще е в ръцете на читателите в края на 2020 г. благодарение на Издателство „Златен змей“, финансовата подкрепа на Министерството на културата и съдействието на Национален музей „Васил Левски“ и Фондация „Васил Левски“.
За първи път в това издание се публикуват три нови документа, открити в Османския архив по време на подготовката на сборника.

Категория: Актуално