ИЗЛЕЗЕ ВТОРОТО ДОПЪЛНЕНО ИЗДАНИЕ

Второто допълнено и преработено издание на Национален музей „Васил Левски“ с преводи на документи от Османския архив в Истанбул е факт. То включва всички открити през 2018 г. в този архив материали, свързани с разкритията на властите за БРЦК, за залавянето на участниците в Арабаконашкия обир, организиран от Димитър Общи през септември 1872 г., а след това и на самия Васил Левски, за съдебно-следствените действия срещу тях. Документите са общо 25 – от тях 20 на османотурски език от периода 16/28 септември 1872 г. – 17 февруари/1 март 1873 г., а 5 са на български език – заловени документи на революционната организация.

Разчитането и преводите са направени от доц. Стефан Андреев, проф. Иван Добрев и проф. Орлин Събев.

Всички документи са приложени и факсимилно.

Изданието се реализира с подкрепата на Министерството на културата.

С благодарност към Издателство „ЗЛАТЕН ЗМЕЙ“!

Може да се закупи в музея и в София в „Български книжици“.

Категория: Актуално