Национален музей „Васил Левски“ ще отвори врати за посетители от 18 май – понеделник.

Това ще се случи при стриктно спазване на разпоредбите на министъра на здравеопазването, изискванията за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки.

Няма да се допуска струпване на много хора в едно пространство – закрито или открито. Ще има пропускателен режим, който да позволява до 10 посетители едновременно.

Беседи от екскурзоводи няма да бъдат изнасяни.

Няма да бъдат допускани в музея лица с прояви на видими симптоми на заболяване като треска, кашлица, затруднено дишане и отпадналост.

Ще се допускат само посетители с маски и след направена дезинфекция на ръцете на входа на музея.
Всички желаещи да посетят музея трябва да се съобразяват с тези изисквания в условията на обявената от Министерския съвет извънредна епидемична обстановка и с всички указания от служителите на място.

Категория: Актуално