Results

#1 Кога е роден Васил Левски?

#2 Кой комитет е избран от Васил Левски за централен в Българско?

#3 Колко деца имат Иван и Гина Кунчеви?

#4 През коя година се поставя началото на Карловския революционен комитет?

#5 Какво е духовното име на Васил Левски?

#6 Кой е председателят на БРЦК в Букурещ?

#7 В коя организация НЕ участва Васил Левски?

#8 Кои комитетски дейци са определени за помощници на Васил Левски в организирането на комитетската мрежа?

#9 Кой от изброените е първият създаден музей за Васил Левски?

#10 С кого от изброените личности Васил Левски НЕ се е срещал?

finish
Категория: Без категория