Приключи Международният студентски конкурс „Васил Левски – диалози във времето, диалози с времето” под патронажа на министъра на културата г-н Боил Банов.

Организатори са Национален музей „Васил Левски”, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, Софийски университет „Св. Климент Охридски” и Фондация „Васил Левски”

Участваха 39 души – студенти и докторанти от България, Украйна, Молдова, Франция и Холандия.

 

Есетата бяха оценени от жури в състав:

Председател – проф. д.ф.н.Любка Липчева – Пранджева

Членове:  – проф. д.ф.н. Николай Чернокожев, доц. д-р Владимир Донев, Борислав Петранов и Дора Чаушева

Журито работи с анонимизирани текстове.

Класирането е следното:

 

  1. Първо място: есе 07 – Диляна Тончева, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, бакалавър, спец. „Журналистика“;
  2. Второ място: есе 08 – Румен Скрински, СУ „Св. Кл. Охридски“, редовен докторант към катедра „Културология“;
  1. Трето място: есе 15 – Илия Димитров, ПУ „П. Хилендарски“, Филологически факултет, магистър „Съвременна българистика“;

Трето място: есе 34 – Марина Николова, МДПУ „Б. Хмелницки“ – гр. Мелитопол,  Украйна, магистър, спец., „История“.

 

В подготвяния сборник ще бъдат публикувани освен наградените и още 6 есета на класираните до 10-то място:

  • есе 16 – Десислава Динчева, СУ „Св. Кл. Охридски“, спец. „Българска филология“
  • есе 02 – Кристина Ясенова, ПУ „П. Хилендарски“, спец. „Гражданско образование и чужд език“
  • есе 24 – Иван Тенев, СУ „Св. Кл. Охридски“, спец. „История“
  • есе 35 – Енея Георгиева, УНСС, спец. „Икономика и преподаване на английски език“
  • есе 11 – Алекс Грънчаров, УНСС, спец. „Право“
  • есе 33 – Християн Сирачков, ХТМУ, спец. „Химическо инженерство с преподаване на немски език“

 

Фондация „Васил Левски“ осигурява наградите за отличените, които ще бъдат връчени на специална церемония. Ще бъдат уведомени всички участници и направено публично съобщение за датата на събитието.

Категория: Актуално