В препълнената експозиционна зала на НМ „Васил Левски“ – гр. Карлово беше представен сборникът от преведените и разчетени нови документи от османския архив в Истанбул.
Специален гост беше проф. д-р Пламен Митев, който разкри с какво допринасят новооткритите архивни материали за изясняването на историческата истина относно последните месеци от живота на Васил Левски.
От днес книгата се разпространява в музея на Апостола в Карлово и в книжарницата на Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Снимки: Христо Недялков

Категория: Събития