Той е създаден по проект „Апостола в детските очи”.

В него ще се стимулира интересът на най-малките посетители към личността на Васил Левски посредством различни програми и подходящи занимания, съобразени с възрастта на децата. Възрожденска детска работилница дава възможност те да участват в познавателния процес за Апостола чрез разнообразни игрови и състезателни модули, като е предвидено в тях да се включват и децата със специални образователни потребности. Децата сами могат да създават изображения на Левски и други български възрожденци с помощта на специално изработени печати, да рисуват и оцветяват, да подреждат пъзели.

При откриването на центъра бяха представени и двете нови книги за деца, издадени по проекта – „Уроците на Апостола“ и „Левски в детските очи“. Музейните специалисти и съставителите им проф. Иван Стоянов и Дора Чаушева са събрали едни от най-добрите разкази и стихотворения за деца от различни автори в сборник, посветен на Апостола на свободата като национален герой. Всяка една от тези литературни творби е свързана с отделна случка, с отделен епизод, с определено качество или идея – преживяна, проявявана или изповядвана от Апостола на българската свобода. Всеки разказ и всяко стихотворение дават основание и възможност за извод на читателя за това какъв е бил и за какво се е борил големият син на Карлово и България и как животът и делото му се превръщат в пример за подражание. Именно поради тази причина съставителите на това издание са избрали заглавието „Уроците на Апостола“.

Изданието „Левски в детските очи“ е един нов опит за първа среща на най-малките читатели с личността на Апостола. Приказката за Васил Левски и самият той се отличават много от приказките и техните герои. Апостола на българската свобода е реална личност -той не е приказен герой, който може да прави всичко, но той прави за българите тогава и днес много повече от всички други герои. Затова ние, неговите сънародници, го приемаме за единствената личност в българската история, която е уважавана от всички във всички времена.

Новият център подпомага учебната дейност и подобрява обстановката и работата на музейните специалисти с децата, а с новите богато илюстрирани книги се покрива един сериозен дефицит от детска литература, посветена на Васил Левски.

Съвместният проект на музея на Апостола с Фондация „Васил Левски“ „АПОСТОЛА В ДЕТСКИТЕ ОЧИ“ беше осъществен със средства, събрани по време на кампанията на Райфайзенбанк България „Избери, за да помогнеш“.

Групи деца от І до ІV кл. и предучилищна възраст могат предварително да заявят желанието си за организиране на занимания в детския център на тел. 0335 93489.

Категория: Актуално