Профил на купувача

За допълнителна информация, моля, свържете се с нас на тел. 0335/ 934 89 или на e-mail v_levski_museum@mail.orbitel.bg

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В МУЗЕЙ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – КАРЛОВО