Профил на купувача

Към момента Национален музей “Васил Левски” – Карлово няма обществени поръчки.

Информацията за възлаганите от музея обществени поръчки ще бъде публикувана тук до преструктуриране уебстраницата на музея. За допълнителна информация, моля, свържете се с нас на тел. 0335/ 934 89 или на e-mail v_levski_museum@mail.orbitel.bg

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В МУЗЕЙ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – КАРЛОВО