ПРОГРАМА „АЗ УЧА ЗА ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

"АЗ УЧА ЗА ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Общата цел на образователната програма е да се привлекат повече ученици, които да посещават музея, да получават знания в музейна среда и съпреживеят разказа за една от най-ярките и светли личности в нашата история.

Основните задачи са: а/ чрез представяне по достъпен, забавен и интересен начин на информацията у децата да се формират познания за живота и делото на Васил Левски; б/ чрез създаването на условия за интересни и приятни преживявания на децата в музейна среда да се формира в бъдеще потребност у тях да посещават музеи, културни, исторически, архитектурни забележителности, да се формира у тях чувство за отговорност за тяхното съхраняване и в бъдеще.

  
По договорка и възможност от страна на музея е допустимо посещение и в училището и организиране на начален урок на място, а допълнително учениците да се занимават в извънкласни форми или в домашна среда с темите от програмата чрез работната тетрадка "Аз уча за Васил Левски", която включва шестте теми на програмата.

ТЕМИ ОТ РАБОТНА ТЕТРАДКА „АЗ УЧА ЗА ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

Тема 1 „Васил Левски – Апостола на българската свобода

Децата получават първоначални познания за Апостола като наш национален герой.

Тема 2 „Снимки на Васил Левски. Родословно дърво  

Децата се запознават със семейната среда, в която израства Васил Иванов Кунчев. Посредством ребуси и логически задачи, научават имената на членовете на семейството на Апостола и кои от тях имат запазени снимки до наши дни.

Тема 3 „Дякон Игнатий поема по нов път  

Темата е свързана с младежките години на Васил Левски и предпоставките, които водят до решението му да се включи в Първата българска легия.

Тема 4 Първа българска легия  

Темата представя идеите на Георги Раковски, дейността на Първата българска легия и включването на Васил Левски в нея.

Тема 5 „Четник и за втори път легист

Децата получават познания за участието на Васил Левски в четата на Панайот Хитов като знаменосец и включването му във Втората българска легия.

Тема 6 Васил Левски – създател на Вътрешната революционна организация

Децата се запознават с дейността на Апостола за изграждане на Вътрешната революционна организация.