ПРОГРАМА „АЗ УЧА В МУЗЕЙ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

„АЗ УЧА В МУЗЕЙ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

Образователната програма е насочена към учениците от начален етап на обучение, а също и за 6 и 7 клас. Идеята е децата да се включат в нея още в първи клас и да продължат участието си до завършването на четвърти клас, а след това да продължат и в прогимназиален курс.

Тя е създадена с цел да привлече повече деца, които да посещават музея поне три пъти през учебната година и да участват в специални тематични занятия. Основната задача е по забавен и достъпен начин, различен от обичайната беседа, учениците да научават нови факти за живота, революционната дейност и идеите на Васил Левски, както и за неговото семейство.

Програмата за всеки клас включва по три тематични занятия, като информацията е структурирана така, че да надгражда създадените вече у децата познания за Васил Левски – от предходната тема и от предходната година. За всеки клас има отпечатана работна тетрадка, която е неотлъчна част от занятията и спомага за по-бързото и лесно усвояване на новия материал. Посредством различните рубрики – „Откривам“, „Разбирам“, „Научавам“ и „Знам и мога“, а също и чрез пъзели, кръстословици, ребуси, Quizziz тестове и други логически задачи, децата сами достигат до нови факти от живота и делото на Васил Левски.