Зала за временни експозиции

Изградена през 50-те години на ХХ в., тя е първата експозиционна зала на музея, а след това и кинозала.

В нея могат да се видят временни изложби с материали от музея и гостуващи изложби от други музеи, галерии, частни колекции.