Детски център

Открит е на 17 септември 2015 г. Разположен е в Онбашиевата къща – осъществен със средства, събрани по време на кампанията на Райфайзенбанк „Избери, за да помогнеш“.

Чрез заниманията в него се стимулира интересът на най-малките посетители към личността на Васил Левски посредством различни програми и подходящи занимания, съобразени с възрастта на децата. Възрожденска детска работилница дава възможност те да участват в познавателния процес за Апостола чрез разнообразни игрови и състезателни модули, като е предвидено в тях да се включват и децата със специални образователни потребности. Децата сами могат да създават изображения на Левски и други български възрожденци с помощта на специално изработени печати, да рисуват и оцветяват, да подреждат пъзели.

Групи деца от І до ІV кл. и предучилищна възраст могат предварително да заявят желанието си за организиране на занимания в детския център по телефон – 0335 93489, или по ел. поща – v_levski_museum@mail.orbitel.bg.