III клас – теми и помощни материали

АЗ УЧА В МУЗЕЙ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” - III КЛАС

Тема 1  „Карловските будители и Васил Левски”

Целта е да се запознаят децата с бележити карловски будители, дали принос за духовното израстване на българите. Темата се разглежда в две занятия, провеждани през месец ноември.

I-во занятие - Учениците, заедно с екскурзовод от музея посещават места в старинната част на града, свързани с карловски будители – барелефа на Евлоги и Христо Георгиеви, паметника на Иван Богоров и къщата на Райно Попович. Освен визуална представа за тези места по време на обиколката те научават и интересни факти за живота и дейността на всеки един от тях.

II-ро занятие – Практическо занятие за затвърждаване на новите знания, чрез изпълнения на занимателни задачи от работните тетрадки.

Тема 2 „Първа българска легия”

Целта е учениците да се запознаят с идеите на Георги Раковски, с дейността на Първата българска легия в Белград и включването на Васил Левски в нея. Занятието се провежда през месец февруари.

Тема 3 „Четник и за втори път легист”

Целта е да се запознаят децата с четническия период в живота на Васил Левски - участието му като знаменосец в четата на Панайот Хитов и участието му във Втората българска легия. Занятието се провежда през месеците април и май.

Онлайн работни листове за трети клас:
Първи вариант
Втори вариант

За разпечатване:
Първи вариант:

 

Втори вариант: