Прочетете тази информация, обсъдете я помежду си, след което я представете като екскурзовод.

Фотография на Васил Левски, направена в Букурещ през 1872 г. Тази снимка бе открита миналата година в архива на бившата столица на Османската империя – Истанбул. Оказа се, че с нея Апостола е бил издирван от османската полиция. На гърбът й има описание на външните белези на Васил Левски на османотурски език. Снимката е била разпространена до граничните пунктове в империята, за да не може Апостола да избяга в съседна държава. Тази фотография е известна и като „фаталната“ снимка на Васил Левски, защото след като е бил заловен пред Къкринското ханче е индифициран с нея.

Категория: Без категория