Прочетете тази информация, обсъдете я помежду си, след което я представете като екскурзовод.

Личното оръжие на Васил Левски – В холограмата (това е триизмерно изображение) е показано личното оръжие на Васил Левски.  Освен по предназначение оръжието е използвано и при полагането на революционна клетва от членовете на тайните революционни комитети. Първият от предметите е револвер система „Гасер“ , 11 милиметра събира шест патрона. Вторият е кама, черкезки тип, ръчна изработка. Предметите се намират във Военно – исторически музей  – София.

Категория: Без категория