Прочетете тази информация, обсъдете я помежду си, след което я представете като екскурзовод.

Знамето на Карловски революционен комитет– Знамето на Карловският революционен комитет, поръчано лично от Васил Левски през 1871 г. Знамето е ушито от карловката Мария Ганева.  На лицевата  му страна на е избродиран златен лъв с корона стъпил върху знамето на Османската империя. Около лъва е изписан надписа „Карловски окръг. Смърт или свобода“ На задната страна е изобразен бял кръст над който има надпис „Бог снами“. В долният десен ъгъл на витрината е изложен кръст от пиринчен метал (месинг), който се слага на върха на знамето.

Категория: Без категория