Прочетете тази информация, обсъдете я помежду си, след което я представете като екскурзовод.

Работилница – Тук бащата на Васил Левски е плел гайтани на ръка. Гайтанът представлява изплетено от вълна въже, което през епохата на Възраждането се използва за украсата на дрехи носени в ежедневието (народни носии) и военни униформи. В работилницата се е обработвала вълната до тънки нишки от които се изплитат гайтани.

Категория: Без категория