Прочетете тази информация, обсъдете я помежду си, след което я представете като екскурзовод.

Псевдонимите на Васил Левски – Общият брой на псевдонимите на Васил Левски е около 50, тук са изписани 24 от най-често употребяваните от него. Псевдонимите е използвал в комитетска кореспонденция (писма свързани с тайните революционни комитети ) или в своите тескерета. Тескерето е документ с който е необходим за да пътуваш в земите на Османската империя или да излезеш  извън нейните граници – еквивалент на днешните паспорти.

Категория: Без категория