Прочетете тази информация, обсъдете я помежду си, след което я представете като екскурзовод.

Зимник – Това е стаята в която е живяло цялото семейство през студените месеци, тя е вкопана почти изцяло в земята и е била по-лесна за отопление. Срещу входа на Зимника е огнището, което се нарича оджак, на него Гина Кунчева е приготвяла своите вкусни гозби. Цялото семейство се е събирало на ниска масичка наречена софра. В дясната част на стаята е разположен стан за тъкане на черги. В дясно от входа на зимника се намира вратата към тайника (скривалището) вкопан под сйванта (издадената част пред къщата).

Категория: Без категория