За да решите успешно задачата трябва да намерите QR кода за вашата група и да изпълните следващите указания.

На всичките групи QR кодовете са в експозиционната зала.
На I група се намира до картината „Обесването на Васил Левски“, на II група се намира до знамето на Карловския комитет, на III група до картината „Левски пред турския съд“, а на IV група до картината „Залавянето на Васил Левски“.

Успех!

Категория: Без категория