На 8 май Регионалният исторически музей в Плевен събра историци да дискутират по въпросите за изграждането на Вътрешната революционна организация – кога Васил Левски започва изграждането на местните комитети, кои са първите, кога Ловеч става център на вътрешната организация, кога се създава БРЦК в Букурещ и други. Участниците бяха единодушни, че е невъзможно само на базата на откъслечни спомени да се прогласява един или друг комитет за първи, че по-скоро през 1870 г. започва създаването на комитети като организационни структури, подведени под клетва и с избрани ръководства, а не през пролетта и лятото на 1869 г. Много критично трябва да се използват както домашните, така и чуждите исторически извори и особено късните спомени на дейци и техни потомци, когато се реконструира дейността на един или друг комитет или революционен деец или на централните ръководства. Това становище на ръководителя на научния форум проф. Пламен Митев е категорично и общоприето от изследователите, участвали в кръглата маса. В нея се включиха проф. Пламен Павлов (председател на „Фондация Васил Левски”), д-р Даниела Вичкова (ИИИ при БАН), доц. Светла Атанасова (РИМ-Велико Търново), доц. д-р Атанас Шопов (директор на ИМ-Панагюрище), д-р Милена Андреева (РИМ-Шумен), д-р Веселина Антонова (гр. Русе), Дора Чаушева (директор на НМ „Васил Левски”-Карлово), Теодор Тончев (РИМ-Ловеч), Светла Мухова (Дирекция на музеите – Копривщица) и Кета Мирчева (гр. София). 
 
Открита беше и изложбата „С духа на Апостола”, включваща над 90 експоната от няколко музея. Национален музей „Васил Левски“ представя в нея знамето на Карловския революционен комитет и униформа на Първата българска легия, а фото-документалната ни изложба „Всичко, каквото съм сторил, сторих го за Отечеството“ обединява в един разказ всички показани материали за Васил Левски.  

Категория: Актуално