На 19 и 20.06.2018 г. в Национален музей „Васил Левски” – гр. Карлово се проведе обучение на младежи, желаещи да са част от клуб „Млад екскурзовод”.

Една съвместна инициатива на МКБППМН – Карлово и Национален музей „Васил Левски” – Карлово, която има превантивна цел да ангажира свободното време на децата и младежите.

Г-жа Дора Чаушева – директор на музея, запозна присъстващите с историята на музея и професията екскурзовод. Тя подчерта, че е една динамична и интересна професия, даваща възможност да се общува с различни хора.

Г-н Виктор Комбов – уредник, разказа за живота на Васил Левски, за неговото семейство и родната му къща, като представи презентация по тази тема.

Младежите посетиха родната къща на Апостола, експозиционната зала, мемориалния параклис „Всех святих болгарских“, Чардаклиевата и Онбашиевата къща. Получиха информация как да представят не само родната къща на Васил Левски, но и историческите места в Карлово, свързани с неговия живот и дело.

Г-ца Даяна Методиева – екскурзовод в музея, сподели за детската работилница, където най – малките посетители имат възможност да изработят сами и отнесат със себе си спомен от родната къща на Васил Левски. Тук те могат да се включат като доброволци в инициативата „Деца помагат на деца” и да станат част от екипа, работещ в детската работилница.

Всеки участник след проведен тест, получи сертификат за преминато обучение „Млад екскурзовод”, подаръци от музея и възможността в удобно за него време да бъде част от екипа на НМ „Васил Левски”.

Г-жа Нели Минчева – Секретар на МКБППМН – Карлово, благодари на младежите за проявеното желание за участие и изрази мнение тази инициатива да стане традиция и да се провежда всяко лято.

Категория: Актуално