На 1 и 2 декември в НМ „Васил Левски” се проведе научна конференция на тема „Васил Левски – из кривините на литературната иконография”. Събитието бе организирано съвместно с Филологически факултет ПУ „Паисий Хилендарски”.
Един от гостите бе ректорът на ПУ „Паисий Хилендарски” проф. д-р Запрян Козлуджов, който приветства участниците в събитието и пожела ползотворна работа.
„Изключително важно е, че тук има толкова млади хора, защото Вие всъщност оттук нататък поемате тази тема и отговорността за съдбините на България. Изключително важно е, че сме в града, който безспорно се вписа в националната ни памет и ще продължи да заема достойно своето място. Ние по всякакви начини ще се опитваме да присъстваме в Карлово за такива събития, защото Карлово, по този начин ще присъства в цяла България.”, каза доц. д-р Георги Вълчев заместник-ректор на СУ „Св. Климент Охридски”.
Конференцията се проведе в 4 заседания. Бяха представени разработки като „Рапсодия VS ода – „вносните“ модели за литературна иконизация“ от проф. Любка Липчева-Пранджева, ПУ „Паисий Хилендарски“, „Левски : канонизацията” от проф. Людмил Димитров, Университет на Любляна // СУ „Св. Кл. Охридски“,
„1898, 25 години от обесването на Левски: юбилей и сборници“ от доц. Елена Гетова, ПУ „Паисий Хилендарски“, „Държавническото иконизиране на Васил Левски в англоезичната преса” от проф. Благовест Златанов, Хайделбергски университет, „Левски във фотографското ателие на Карол поп де Сатмари“ от гл. ас. д-р Григор Григоров, Букурещки университет // ЮЗУ „Н. Рилски“, „Национализмът на Васил Левски“ от доц. Тодор Радев, ПУ „Паисий Хилендарски“, „Възторзи по името или съвременните лирически езици на национализма“ от гл. ас. д-р Гергина Кръстева, ПУ „Паисий Хилендарски“, „Васил Левски – портретът” от проф. Николай Чернокожев, СУ „Св. Климент Охридски“, „Биографията на Апостола от Захари Стоянов и устойчивите стериотипи в публичния образ на Васил Левски” от доц. Георги Вълчев, СУ „Св. Климент Охридски“, „Символизации на образа на Васил Левски в самосъзнанието на бесарабските българи” от доц. Елена Рацеева, Висша антропологическа школа, Кишинев. Специално място в програмата бе отредено и за проекта „Апостола в детските очи” на НМ „Васил Левски” и Фондация „Васил Левски”, представен от Дора Чаушева.
На събитието присъстваха Стойо Карагенски заместник-кмет на община Карлово и заместник-председател на Фондация „Васил Левски”, студенти от ПУ „Паисий Хилендарски”, научни работници и граждани.

Категория: Актуално