На 22 и 23 юни 2017 г. в Карлово се проведе националната научна конференция, посветена на 180 години от рождението на Апостола на свободата Васил Левски. Организатори бяха Министерство на културата, Национален музей „Васил Левски”, Община Карлово, Института за исторически изследвания при БАН, Фондация „Васил Левски”. Научен ръководител беше проф. Пламен Митев. Всички участници и гости отдадоха почит към проф. Иван Стоянов, който започна подготовката и работи активно за нейното организиране, но за съжаление почина два месеца преди провеждането на конференцията.

Темата „Васил Левски и ВРО в борбата за национално освобождение” позволи в работата на научния форум да бъдат поставени историографски проблеми, в различен план да бъде разгледана  дейността на Левски, изграждането му като революционер, неговите възгледи, създадената от Апостола организация с многото комитети по българските земи в рамките на Османската империя, значението на тези организационни структури, отношенията между отделни революционни дейци, ролята на личността на Апостола, да се види как след Освобождението тези идеи, към които са се стремили и Левски, и неговите  съмишленици, са намерили реализация при възстановяването на българската държавност. Фотографското наследство, изобразителното изкуство, представянето на темата за Васил Левски и Вътрешната революционна организация и нейните дейци в българските музеи са въпроси, които също са привлекли вниманието на някои от изследователите.

Изключително активно беше участието на музейни специалисти от различни краища на България. В експозициите на музеите им са застъпени въпроси, непосредствено свързани с Васил Левски или негови сподвижници от района – освен в Карлово, още в Ловеч, Велико Търново, Стара Загора, Ботевград, Панагюрище и др. И по-малки музеи като тези в Стрелча, Пирдоп, Елхово, Септември взеха участие с интересни теми, свързани с участници в революционната организация от техния край.

В конференцията се включи голяма група научни работници от Института за исторически изследвания към БАН, много от тях – млади специалисти. Техните теми бяха свързани както с емигрантските дейци – членове на БРЦК, като Кириак Цанков, цариградските българи, така и с вътрешни регионални комитетски структури и отделни техни дейци.

Групата на академичните преподаватели също беше подобаващо представена – от Софийския университет, от Великотърновския, от УниБИТ.

Конференцията предизвика интереса и  на карловци, и на гости от страната и с интересни теми, и с нови представени документи и материали. Тя е една от най-значимите прояви, включени в Националната програма за отбелязване на 180 години от рождението на Васил Левски и подкрепена от Министерството на културата. Тя показа, че интересът към проучване на различни въпроси, свързани с Васил Левски, продължават да вълнуват изследователите, да привличат още млади научни специалисти към тази проблематика.

През есента предстои издаването на сборник на хартиен и на електронен носител с всички доклади, съобщения и презентации на над 40-те участници.

Категория: Събития