История

Музеят на Васил Левски в родния му град Карлово има повече от 80 годишна история. Началото му е свързано с възстановяването на родната къща на Апостола през 1933г. и нейното отваряне като музей през 1937г. Първоначално за нея се грижи общественият комитет, който я възстановява и читалището в града. Обслужва се само от пазач, който посреща и посетителите. За пръв уредник на музея е назначен Никола Славчев. През 1954г. къща-музей “Васил Левски” е включена в държавната музейна мрежа.
През 1955г. в близост до нея е изградена зала за документална експозиция. Когато тя се оказва малка, през 1965г. в съседство е построена нова сграда, а старата е преустроена в кинозала.От 1968г. до 1992г. къщата-музей е филиал на Градския исторически музей в Карлово.От 1993г. е самостоятелен музей. На 21 юли 2000г. той е обявен за държавен културен институт с национално значение и наименование Музей “Васил Левски” – Карлово. Така той заема своето подобаващо място като национален мемориален музей посветен на един от най-бележитите българи.
От 1994г. до 2011 г. в Карлово се реализира проект на НИПК с автор арх. Мария Каразлатева за възстановяване на околната среда на родния дом на Апостола, разрушена в голяма степен през 50-те и 60-те години на 20 век. Проектът предвижда разширяване на музейния комплекс чрез възстановяване на възрожденски къщи и изграждането на нови обекти. Вече са построени и включени в музея Чардаклиевата къща, мемориалният параклис “Всех святих болгарских” и Онбашиевата къща. Музеят е член на ИКОМ и на Сдружение „Български музей“.

Интересно

В продължение на повече от 75 години в музея са събирани и се съхраняват редица вещи, документи, снимки, свързани със семейството, с живота и делото на Васил Левски, на негови сподвижници, както от Карлово, така и от други краища на страната. Тук се пазят почти всички научни биографични изследвания и литературни творби, посветени на Апостола, произведения на изобразителното изкуство, немалко документи и снимки проследяващи дейността на обществени организации, посветили дейността си на увековечаване делото на Апостола. Значителна част от материалите са дарени на музея.
Музей “Васил Левски” е един от най-посещаваните мемориални музеи в България и в миналото, и днес. През последните години се посещава от около 50 хиляди души годишно.