Издания

Издания за Васил Левски и Българското възраждане, които можете да
закупите при посещение в музея или поръчате с писмо, по телефон или e-mail , за да ви бъдат изпратени с
наложен платеж:

Сборник „Възраждането, дарителството и българските музеи”
Сборник с доклади от научната конференция, посветена на 70-годишнината от възстановяването
и
превръщането в музей на родната къща на Васил Левски в Карлово;
цена: 5 лв

Сборник “Българско възраждане”
Годишник на Общобългарски комитет “Васил Левски” – от ІІ до ХVІ том: Идеи, личности, събития от
Възраждането в студии, статии, документи, дискусии, спомени, рецензии;
цена: от 4,00 до 8.00 лв.

“Национален музей “Васил Левски” – Карлово
Съдържа материали за Васил Левски, за Карлово, за рода и семейството му, за запазените негови вещи,
писма и снимки, за Апостола в изобразителното изкуство, за родната му къща и музей в Карлово;
цена: 6,00 лв.

Сборник „Нови документи за издирването и следствието срещу Васил Левски и
участниците в Арабаконашкия обир“
Сборникът включва общо 25 документа, открити през 2018 г. в Османския архив в Истанбул. Всичките са
свързани с разкритията на османските власти за БРЦК, за залавянето на участниците в Арабаконашкия
обир, организиран от Димитър Общи през септември 1872 г., а след това и на самия Васил Левски, за
съдебно-следствените действия срещу тях ;
цена: 5 лв.

Сборник „Левски пред съда на Портата. Процесът в София (1872-1873).
Османотурски, дипломатически и домашни извори“
Ново допълнено и преработено издание на сборникa „Левски пред съда на Портата“. В него са поместени
османотурски, дипломатически и домашни извори за съдебния процес срещу Апостола и всички заловени
комитетски дейци и участници в Арабаконашкия обир;
цена: 25 лв.

„Васил Левски и революционните комитети в Хасковския край“, Недялко Димов
Изследване за комитетите в Хасково, Ябълково, Симеоновград, Свиленград, Меричлери, Странско;
цена: 5 лв.

Сборник „Нови документи и изследвания. Васил Левски. Книга 4: Четническите акции и комитетското дело – 1867-1873 г.“
Втората книга от поредицата включва материалите от научната конференция „Васил Левски, четническите акции и комитетското дело 1867-1873 г.“, проведена в Карлово на 18 февруари 2022 г. Представените документи, изследвания и дискусионни мнения са свързани с четническата тактика в годините преди, по време и след активната организаторска дейност на Васил Левски по изграждането на ВРО. Вниманието на авторите е насочено към четническите акции през 1867-1868 г., замислени и осъществени от различни емигрантски кръгове, както и към еволюцията в разбиранията на Апостола за използване на четите в борбата за освобождение на България;
цена: 12 лв.

Сборник „Нови документи и изследвания. Васил Левски. Книга 3: Българските възрожденци и техните музеи“
Третата книга от поредицата на Национален музей „Васил Левски“ – „Нови документи и изследвания“ съдържа материалите от проведената на 18-19 ноември
2022 г. Национална научна конференция по случай 85 години от създаването на музея на Апостола в родния му град Карлово.
Включените в сборника текстове са в рамките на двете основни теми на форума: „Нови документи и нови изследвания за български възрожденци и техните музеи“ и „Движимите културни ценности в образователните програми на къщи музеи на български възрожденци“;
цена: 12 лв.

„Нови документи и изследвания. Васил Левски. Книга 4: Памет за Апостола“, Недялко Димов
Четвъртата книга от поредицата на Национален музей „Васил Левски“ – „Нови документи и изследвания“ включва материалите от проведената на 23-24 ноември 2023 г. в Карлово Национална научна конференция посветена на 100-годишнината от създаването на Народния комитет „Васил Левски” в София през 1923 г. и на 90-годишния юбилей от възстановяването на родната къща на Апостола през 1933 г. В тематичен план докладите са свързани с историческата памет за Васил Левски от първите години след смъртта му до наши дни. Авторите представят нови факти и документи, съхранени в архиви, музеи и библиотеки в България и в Османския архив в Истанбул;
цена: 12 лв.

„Апостолът на свободата“, Мерсия Макдермот
„Апостолът на свободата“ е една от най-вълнуващите книги, писани за Васил Левски. Английската писателка Мерсия Макдермот, при престоя си в България, остава пленена от делата на Апостола и ги описва по един романтично-поетичен, но същевременно достоверен начин.;
цена: 15 лв.

Юбилеен вестник “Апостолът”
Съдържа материали за Васил Левски и негови сподвижници, за музея, семейството и рода на В.Левски;
цена: 2 лв.

„По стъпките на Апостола“
Пътеводител на български и английски език. В него са показани паметните места, свързани с живота и
организаторската дейност на Васил Левски в страната и чужбина. Изданието включва исторически обекти,
където Апостола на свободата е пребивавал в различни периоди от живота си;
цена: 15 лв. – меки корици; 25 лв. – твърди корици

„Васил Левски”, Николай Генчев
Второ издание на книгата, излязла през 1987 г.
В нея известният учен разкрива още веднъж непреходното историческо значение на Васил Левски
чрез
неговите идеи, апостолско дръзновение и граждански подвиг. Във втората част се търси отговор на
въпроса защо Левски е избран и канонизиран като герой и главен мъченик на българската история.;
Цена: 15 лв.

„Васил Левски – живот, дела, извори” – ново издание на книгата на Д.
Страшимиров от 1929 г.
В І том на изданието са публикувани писмата, джобното тефтерче и други документи, излезли изпод
ръката на Апостола;
ІІ том включва писмата до Васил Левски, кореспонденция между негови съвременници, мемоари и
бележки
за Апостола от съвременници, както и сведения, събрани от Д. Страшимиров в периода от 1923 до
1927
г.;
цена: том I – 15 лв.; том II – 20 лв.

„Нови щрихи върху идейните възгледи и дейността на Васил Левски”, Иван
Стоянов
В труда на професора по история и преподавател във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” Иван Стоянов
по
много обективен начин са разгледани делото на Апостола, както и спорните въпроси около неговата
личност;
цена: 10 лв.

„Васил Левски по спомени на Васил Караиванов – първи братовчед на
Апостола”,
Петър В. Караиванов
Проследен е животът на Васил Левски, както и на неговите близки роднини през погледа на
съвременника и сподвижника В. Караиванов, създаването на революционния комитет в Карлово,
възстановяването на родната къща на Апостола;
цена: 20 лв.

„Първият биограф на Апостола”, Иван Стоянов и Ружа Симеонова;
Хвърля светлина върху две малко позабравени личности, които допринасят много за съхраняване на
паметта за Васил Левски;
цена: 4 лв.

„Първият уредник на музея на Апостола”, Дора Чаушева – двустранно издание
Хвърля светлина върху две малко позабравени личности, които допринасят много за съхраняване на
паметта за Васил Левски;
цена: 4 лв.

Сборник „Уроците на Апостола”
Включва едни от най-добрите разкази и стихотворения за деца от различни автори – Иван Вазов,
Христо
Ботев, Любен Каравелов, Христо Рудински, Серафим Северняк, Камен Калчев, Петър Стъпов, Асен
Босев,
Дамян Дамянов, Петя Йорданова и много други;
цена: 5 лв.

„Левски в детските очи”, Иван Стоянов
Книгата е издадена по проекта на Музей „Васил Левски” „Апостола в детските очи” и е един нов
опит
за първа среща на най-малките читатели с личността на Апостола чрез приказен разказ и много
илюстрации;
цена: 4 лв.

„История на Българското възраждане”, Иван Стоянов
Книга за студенти, учители и любители на историята. Авторът разглежда всички основни въпроси от
историческото развитие на българския народ през XVIII и XIX век. Използван е обективен
исторически
подход при оценката на личностите и събитията;
цена: 12 лв.

„Архивът на Българския революционен централен комитет“, Крумка Шарова
Книгата включва две от най-важните извороведски изследвания на един от най-добрите
изследователи на Българското възраждане от близкото минало Крумка Шарова (1924-2006) – „Опит за
реконструкция на незапазени писма на дейци на БРЦК от 1870-1872 г.“ и „Любен Каравелов и съдбата
на архива на БРЦК. Слухове и факти“;
цена: 33 лв.

„Левски”, Яна Язова – роман
Първи том от трилогията „Балкани”;
цена: 35 лв.

Сборник „Съхраняването на националната идентичност и музеите в България
като
част от устойчивото развитие”
Материали от Националната музейна среща „Съхраняването на националната идентичност и музеите в
България като част от устойчивото развитие”, проведена в Карлово и Калофер на 7 и 8 ноември 2013
г.
0 Изданието включва диск с презентации на участниците в конференцията;
цена: 15 лв.

Сборник „Текстът „Левски” – прочити в свой и чужд контекст”
Сборник с доклади от Международния студентски семинар, проведен в Карлово на 18. 07. 2013 г. с
участието на студенти от няколко държави;
цена: 5 лв.

„Васил Левски в спомените на съвременниците си“, Стефан Каракостов
Фототипно издание на книгата „Васил Левски в спомените на съвременниците си“, отпечатана през
1940
г.;
цена: 11 лв.

„Община Карлово. История, култура, традиции”
Пътеводител, включва информация за Карлово, Калофер, Клисура и Баня;
цена: 10 лв.

„Апостола. Трагедия в пет действия”, Георги Заркин
„Апостола“ е трагедия в пет действия, в стихотворна форма, писана е от Георги Заркин преди 53 години в килиите на Старозагорския затвор, където е затворен при усилено строг режим.;
цена: 12 лв.

„Изповедникът на Левски. Поп Тодор Митов“, Иван Иванов
В изданието е проследен животът на сочения за изповедник на Васил Левски – поп Тодор Митов;
цена: 16 лв.

„Времето на Левски“
Сборник с текстове, които имат за цел да очертаят част от контурите на сложната и многопластова
мозайка на епохата, в която се роди и живя Васил левски – автори Пламен Митев, Огняна
Маждракова, Кета Мирчева, Антоанета Кирилова, Ваня Рачева и др.;
цена: 18 лв.

„Петър Берковски. Живот, отдаден на България“, Недялко Димов
Биографичен труд за създателя и председателя на Хасковския революционен комитет Петър Берковски
– учител, управител на Централното българско училище в града;
цена: 8 лв.

Сборник „…И някога, и днес, и завинаги… Памет за Апостола.”
Включва интересни и запомнящи се страници, както от непреходните слова на Апостола, изречени
преди
близо век и половина, така и от многобройните публикации за него – от именитите му съвременници
Каравелов, Ботев, Вазов до наши дни.
цена: 3 лв. – меки корици; 6 лв. – твърди корици

„Карлово. Късчета история”, Никола Славчев
Изданието съдържа четири книги и две статии на Никола Славчев, свързани с историята на Карлово;
цена: 6 лв.

Сборник “Васил Левски. Из кривините на литературната иконография“
Сборник от доклади от международната конференция с участие на преподаватели от редица
европейски
университети – „Васил Левски. Из кривините на литературната иконография“
цена: 10 лв.

”Васил Левски сред своите. В родината и отвъд Дунава”, Огняна
Маждракова-Чавдарова
Сборник от научни публикации на доц. д-р Огняна Маждракова-Чавдарова, свързани с Васил Левски
цена: 26 лв.

„Васил Левски“, Александър Стеколников
Александър Стеколников е руски изследовател на делото на Левски и първото издание на книгата е в Москва през 1958 г.;
цена: 7 лв.

“Европейските измерения на Васил Левски“, авторски колектив
В предложеното издание, освен студията, посветена на европейските измерения на Васил Левски, са
включени разработки на авторския колектив за едни от най-изтъкнатите европейски мислители през
XIX
век – Мацини, Кошут, Херцен, Бакунин, Гарибалди;
цена: 6 лв.

„Васил Левски – Апостола на българската свобода“, авторски колектив
Книга за Васил Левски, преведена на осем езика – френски, английски, немски, италиански,
испански,
норвежки, руски и унгарски;
цена: 6 лв.

“Кой си ти, Апостоле“, Иван Стоянов
Книгата съдържа публикувани и непубликувани текстове за Апостола на свободата, дело на неговия
дългогодишен изследовател – покойния проф. Иван Стоянов;
цена: 3 лв.

Работна тетрадка „Аз уча за Васил Левски“
Работна тетрадка, подходяща за ученици от 1 до 4 клас. Посредством интересни задачи,
кръстословици,
игри и рисунки за оцветяване с нея лесно се научават нови факти за живота и делото на Васил
Левски;
цена: 3 лв.

„Левски пред съда на Портата и на историята“, Андрей Алтъпармаков, Дойно
Дойнов
Документален филм, отразяващ последните моменти от живота на Васил Левски
цена: 12 лв.

„Памет за Апостола. Паметници и скулптурни портрети“
Албум, който представя голяма част от паметниците на Васил Левски в страната и чужбина в
снимки с кратка информация;
цена: 10 лв.