Защита на личните данни

Данни за контакт с  Длъжностно лице по защита на личните данни в Музей „Васил Левски“Лице за контакт: Велика Найденова Бакалска

адрес: гр. Карлово, ул. „Ген. Карцов“ № 57

e:mail: v_levski_museum@mail.orbitel.bg

Тел: 0335 93489

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ