Партньори

Общобългарски комитет “Васил Левски”
и Фондация “Васил Левски”

Седалище: София, пл. „Славейков“ № 11

Председател на Общобългарския комитет “Васил Левски” е Васил Василев, а на Фондация “Васил Левски” проф. Пламен Павлов.

И двете организации са граждански сдружения с нестопанска цел, работят съвместно, развиват дейността си на територията на цялата страна и сред българските общности в чужбина. Целите, които си поставят, и програмите, които реализират, са насочени към: съхраняване на културно-историческото наследство от Възраждането, утвърждаване на българската идентичност, развитие на научните и обществени процеси, свързани с изследователската и научно-популяризаторската дейност. Създадени са през 1991г. Вече има изградени повече от 100 местни комитети в цяла България и сред българите зад граница.

През 2000 г. Общобългарският комитет “Васил Левски” реализира с НБ “Кирил и Методий” и средства от Булбанк най-пълното издание на документалното наследство на Апостола. Заедно с фондацията е инициатор и съдейства за изграждането на паметници, бюстове и паметни знаци в памет на Васил Левски в Борисовата градина в София, в много селища в България, във Вашингтон, Буенос Айрес, Букурещ, Солун. Организират редица научни конференции, издания, ученически и студентски конкурси, посветени на важни събития и личности от възрожденската ни история.

Комитет “Васил Левски” Карлово

Създаден е през 1991г В него участват историци, краеведи, общественици, родственици на Апостола. . Председател е инж. Васил Искров. Работи в тясно сътрудничество с музея. Реализирани са редица съвместни проекти: паметни знаци на мястото, където е била къщата на сестрата на Левски Яна, в някогашната местност “Алтън чаир”, на къщите на Васил Платнаров, Иван Грозев, Неда и Гана Тачеви, провеждането на научни конференции, издаването на сборници от тях, на книгата “Васил Левски” от руския автор Александър Стеколников. Ежегодно връчва своя награда на изявен ученик от СОУ “Васил Левски” – Карлово.

НИМ, НВИМ, НХГ, СГХГ, Историческите музеи в Карлово, Ловеч, В. Търново, Казанлък, Пловдив, Копривщица, Панагюрище, Музей “Хр. Ботев” – Калофер, Къща-музей “Ив. Вазов” – Сопот, Музей “Лайош Кошут” – Цеглед, Унгария, културните организации на българските общности в Одеса, Цариброд, Босилеград, Букурещ, НЧ “Васил Левски” – Карлово, СОУ “Васил Левски” – Карлово, ОДК – Карлово, в.”Карловска трибуна”, в.”Диалог” и др.